Podsystem ważenia pojazdów w ruchu (stacje WIM)


Podsystem ważenia pojazdów w ruchu (WIM) umożliwia pomiar wybranych paramentów pojazdu bez konieczności zatrzymania lub redukcji jego prędkości. Układy pomiarowe umożliwią pomiar nacisków poszczególnych osi pojazdu, odległości pomiędzy osiami, całkowitej masy pojazdu, profilu 3d pojazdu (długość, szerokość i wysokość), kategorii pojazdu, numeru tablicy ADR jeżeli występuje, ocenę typu, marki i koloru pojazdu, wartości prędkości ruchu oraz numerów rejestracyjnych wraz z ze zdjęciem poglądowym. Podsystem ważenia zapewni preselekcyjne informacje dla Inspektorów Transportu Drogowego, którzy emając bieżące dane na temat pojazdów przekraczających wybrane normy, podejmą decyzje o skierowaniu ich na certyfikowanego stanowisko pomiarowe.

Stosowanie preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów pozwala zredukować liczbę pojazdów przekraczających normy drogowe, co wpływa na ochronę infrastruktury drogowej, a w szczególności zapewnienie zakładanego okresu eksploatacji nawierzchni. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy się degradacja sieci drogowej, co ma miejsce zwłaszcza w wyniku nielegalnych przejazdów pojazdów ponadnormatywnych. Łącznie przewiduje się instalacje pięciu stacji WIM oraz doposażenie dwóch stanowisk kontroli ITD.

Na załącznikach graficznych zobrazowano kolejno koncepcyjny plan sytuacyjny stacji WIM 1, WIM 2, WIM 3, WIM 4, WIM 5 na terenie miasta Tychy

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Lokalizacja stacji WIM

  

Zestawinie stacji WIM

  

Plan sytuacyjny - WIM 1

  

Plan sytuacyjny - WIM 2

  

Plan sytuacyjny - WIM 3

  

Plan sytuacyjny - WIM 4

  

Plan sytuacyjny - WIM 5