Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pn.
"Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach".

Architektura systemu ITS

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowań

Sygnalizacja świetlna

Funkcjonalność systemu ITS

Mapa zbiorcza elementów ITS

Konsultacje ITS

Podstawa prawna

Powołanie zespołu