Konsultacje ITS

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi urząd z mieszkańcami, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, mająca na celu nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat.

Aby zwiększyć udział partnerów i społeczności lokalnych w planowaniu projektu Systemu ITS, a także, by poznać opinię mieszkańców zapadła decyzja o uruchomieniu konsultacji społecznych. Ich celem jest:

  • Włączenie mieszkańców, partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych podmiotów w proces przygotowywania przedsięwzięcia.
  • Umożliwienie wyrażenia przez mieszkańców, partnerów gospodarczych i społecznych oraz inne podmioty opinii w sprawie koncepcji projektu.
  • Przekazanie informacji i pozyskanie społecznej akceptacji dla planowanych rozwiązań z zakresu wdrożenia Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach.
  • Osiągnięcie wyższej efektywności i trafności decyzji dotyczących wdrożenia projektu.

Podstawa prawna konsultacji

System ITS – wypowiedz się!

System ITS jest jednym ze sztandarowych projektów, jakie w najbliższych latach mają zostać zrealizowane w Tychach. To ogromne przedsięwzięcie, dlatego nim zadecydujemy o jego ostatecznym kształcie, chcemy poznać opinię mieszkańców, partnerów oraz społeczności lokalnych. Stąd decyzja o uruchomieniu konsultacji społecznych. Czym są konsultacje społeczne? To forma dialogu, którą prowadzi urząd z mieszkańcami, by zasięgnąć ich opinii w ważnych kwestiach.

Wszystkie niezbędne informacje o systemie ITS Tychy zostały opublikowane na stronie internetowej its.mzuim.tychy.pl. Z materiałami zapoznać się można także w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w godzinach urzędowania jednostki. Dodatkowo 28 stycznia i 4 lutego br. w godzinach od 9:00 do 16:00, będzie można spotkać się z koordynatorem projektu, celem omówienia ewentualnych wątpliwości i zagadnień.

Szerszą informację o celach konsultacji można znaleźć tutaj

System ITS - konsultacje krok po kroku

KROK 1
Konsultacje społeczne w planowaniu projektu systemu ITS rozpoczynają się 25 stycznia 2016 i będą trwały do 12 lutego 2016. W tym czasie przyjmowane są uwagi i opinie dotyczące projektu. Można je zgłaszać bezpośrednio w siedzibie MZUIM w Tychach przy ul. Budowlanych 59 (II piętro), drogą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej (its.sekretariat@mzuim.tychy.pl), lub za pomocą formularza kontaktowego.

KROK 2
Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie przez powołany do tego celu zespół. Zespół sformułuje rekomendacje dotyczące zebranych w trakcie konsultacji uwag i opinii, i przedstawi je do decyzji Prezydentowi Miasta Tychy.

KROK 3
Na podstawie rekomendacji zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Tychy, zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Publikacja sprawozdania nastąpi na stronie internetowej MZUiM i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy i BIP MZUiM do 29 lutego 2016 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą na obszarze Miasta Tychy i uznaje się je za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

Podstawa prawna konsultacji

Architektura systemu ITS

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowań

Sygnalizacja świetlna

Funkcjonalność systemu ITS

Mapa zbiorcza elementów ITS

Konsultacje ITS

Podstawa prawna

Powołanie zespołu