Podsystem dynamicznych tablic parkingowych i pomiaru napełniania na parkingach


Podsystemem dynamicznych tablic parkingowych i pomiaru napełnienia na parkingach projektowany jest w celu dostarczania uczestnikom ruchu systemu ITS informacji o ilości dostępnych miejsc parkingowych na wybranych parkingach w mieście. System będzie przekazywał informację poprzez zastosowanie dwudziestu dynamicznych tablic parkingowych (TDIP) rozlokowanych w kluczowych węzłach komunikacyjnych miasta zgodnie z załącznikiem mapowym i wykazem lokalizacji znaków TDIP. Przewiduję się objęciem systemem pomiaru napełnienia dwunastu parkingów o łącznej pojemności blisko tysiąca miejsc parkingowych.

System za pomocą odpowiedniej aplikacji (przeglądarki internetowej), umożliwi na  urządzeniach typu smartphone, tablet ocenę online zajętości miejsc parkingowych objętych System Pomiaru Napełnienia (SPN). Dane na temat zajętości miejsc parkowanych będą  wyświetlone na mapie miasta.
System parkingowy będzie zintegrowany z istniejącymi parkingami  P&R oraz parkometrami wykonanymi przez ŚKUP.  

Lokalizacja parkingów objęta System Pomiaru Napełnienia (SPN) została przedstawiona na załączniku mapowym w kolejnym załączniku został zawarty wykaz parkingów objętych SPN.

Dodatkowo w ramach systemu, mając na uwadze niskoemisyjny program dla ITS, zostaną wybudowane stacje do ładowania samochodów elektrycznych z wyznaczeniem i wyłączeniem tych miejsc dla tych samochodów. W pierwszym etapie zostaną zrealizowane 2 stanowiska na parkingu przy ul. Budowlanych 59,  2 stanowiska na parkingu pod Urzędem Miasta i 2 stanowiska przy ul. Grota Roweckiego.

 

Rysunek poglądowy dynamicznej tablicy parkingowej

 

ZAŁĄCZNIKI

Lokalizacja tablic TDIP na terenie miasta Tychy

 

  

Wykaz lokalizacji znaków TDIP

 

 

Lokalizacja parkingów objęta SPN na terenie miasta Tychy

 

    

Wykaz parkingów objętych SPN