Podsystem odcinkowego pomiaru prędkości


Podsystem odcinkowego pomiaru prędkości umożliwi gromadzenie danych na temat średnich prędkości jazdy na wybranych odcinkach sieci drogowej. Podsystem będzie wykorzystywał urządzenia identyfikujące poszczególne pojazdy oraz, w przypadku rażących naruszeń, umożliwi zastosowanie odpowiednich środków prawnych.

W Tychach podsystem odcinkowego pomiaru prędkości będzie miał dwa zastosowania. Na jednych odcinkach pomiar będzie służył jedynie do celów statystycznych. W przypadku stwierdzenia zwiększonej liczby przypadków przekraczania dopuszczalnej prędkości, pozyskane tą drogą dane będą stanowiły podstawę, by zawnioskować do Policji o okresowe kontrole. Ważny jest także aspekt psychologiczny i pedagogiczny takiego pomiaru. Na końcu badanego odcinka zostanie zabudowany wyświetlacz (VMS_APP), który będzie ostrzegał kierowców, gdy przekroczą prędkość. Na ekranie pojawi się wówczas numer rejestracyjny pojazdu wraz z napisem „ZWOLNIJ!”. Drugi rodzaj pomiaru średniej prędkości ma zostać przygotowany do automatycznego mandatowania kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość na danym odcinku. Tym samym urządzenia pomiarowe muszą zostać dostosowane do wymogów prawa w tym zakresie. Ponadto na końcu odcinka pomiarowego zostanie również zabudowany opisany wcześniej wyświetlacz VMS_APP informujący kierowców o przekroczeniu prędkości.

Lokalizacje wszystkich odcinków pomiaru prędkości zostały przedstawione na mapie miasta Tychy oraz zestawione tabelarycznie.
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Lokalizacja odcinków objętych APP

 

  

Zestawienie lokalizacji odcinków objętych APP