Podsystem osłony metorologicznej, monitorowania zanieczyszczeń środowiska i pomiaru hałasu


Zasadniczym celem podsystemu osłony meteorologicznej, dzięki zastosowaniu czujników drogowych zamontowanych w nawierzchni jezdni oraz stacji pogodowej i czujnika widoczności zlokalizowanego na maszcie w poboczu drogi, jest gromadzenie informacji o bieżących drogowych warunkach pogodowych. System umożliwia ostrzeganie o aktualnie występujących stanach krytycznych (np. gołoledź lub mgła) oraz, co istotniejsze, dzięki zastosowaniu modeli matematycznych, dostarcza krótkoterminową prognozę stanu nawierzchni. Projektowane rozwiązanie, dzięki swojej funkcjonalności, zapewni kluczowe informacje wejściowe dla służb utrzymania zimowego oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podsystem monitorowania środowiska i pomiaru hałasu zapewnia bieżącą ocenę oddziaływania transportu drogowego na otocznie. Podsystem umożliwia między innymi pomiar tlenków węgla, tlenków azotu, dwutlenek siarki, zapylenie oraz węglowodorów. Informacje z systemu mogą stanowić czynnik decyzyjny o wprowadzeniu ograniczeń w ruchu oraz proponowaniu alternatywnych tras przejazdu.

Na załączniku graficznym zobrazowano lokalizację stacji pogodowych (SP), stacji pomiarowych Stężenia Zanieczyszczeń Powietrza i Hałasu (SPSZPiH) i stacji Pomiaru Hałasu (SPH) na terenie miasta Tychy, a kolejny załącznik przedstawia ich zestawienie tabelaryczne.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Lokalizacja stacji SP-SPSZP-SPH A3

 

  

Zestawinie stacji SP-SPSZP w ITS