Podsystem detekcji Bluetooth


Podsystem Bluetooth jest uzupełnieniem systemu detekcji warunków ruchu. Zastosowane rozwiązanie umożliwi wykrywanie uczestników ruchu posiadających aktywne urządzania Bluetooth. Podsystem zapewni informacje o kierunkach jazdy oraz średnim czasie przejazdu na wybranych odcinkach sieci drogowej. Dane na temat czasu przejazdu pozwolą określać swobodę ruchu oraz, w przypadku wykrycia utrudnień, podejmować stosowne działania zaradcze. Zebrane i przetworzone dane na temat czasu przejazdu będą prezentowane użytkownikom sieci poprzez system oznakowania o zmiennej treści oraz ogólnodostępna platformę informacyjną.

 

Lokalizację oraz ilość detektorów bluetooth przedstawiono na mapie w załączniku graficznym oraz na zestawieniu tabelarycznym.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Lokalizacja detektorów Bluetoth na mapie miasta Tychy

 

  

Zestawinie detektorów Bluetoth