Podsystem automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych


Podsystem automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ang. ANPR) wykorzystuje wysokiej klasy kamery wideo detekcji oraz mechanizmy wideo identyfikacji umożlwiające wykrywanie i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przejeżdżających pojazdów. Podsystem umożliwi rejestrowanie zdjęcia poglądowego, zdjęcia tablicy rejestracyjnej, numeru rejestracyjnego, modelu i marki pojazdu oraz jego kategorii. Gromadzone dane pozwolą na prowadzenie szczegółowych statystyk na temat np. natężenia ruchu, struktury rodzajowej, więźby ruchu oraz poziomu swobody ruchu. 


Zebrane i przetworzone dane na temat czasu przejazdu będę prezentowane użytkownikom sieci poprzez system oznakowania o zmiennej treści oraz ogólnodostępną platformę informacyjną. Dodatkowo podsystem pozwoli identyfikować pojazdy prowadzące przewóz towarów niebezpiecznych oraz weryfikować zgodność kursu z zatwierdzoną trasą przejazdu, jak również będzie wykrywać pojazdy z czarnej listy (pojazdy poszukiwane). 

Zachowana zostanie przy tym pełna prywatność podróżnych i anonimowość na drodze. Numery rejestracyjne zbierane przez urządzenia ANPR będą automatycznie szyfrowane i jeżeli nie zostanie popełnione wykroczenie/naruszenie prawa zdjęcia będą automatycznie usuwane. Zbierane dane będą wyłącznie służyły celom statystycznym.W celach statystycznych nie zakłada się powiązania danych z systemu ANPR z danymi osobowymi. 

 

Lokalizację kamer ANPR przedstawiono na mapie w załączniku graficznym, a ich ilość  w zestawieniu tabelarycznym

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Lokalizacja kamer ANPR na mapie miasta Tychy

 

  

Zestawinie kamer ANPR w ITS