System zarządzania komunikacją zbiorową


System zarządzania komunikacją zbiorową ma na celu zwiększenie efektywności oraz jakości świadczonych usług transportowych między innymi poprzez ułatwienie dostępu szerszej grupie użytkowników do informacji o realizowanych rozkładach jazdy. System będzie wykorzystywał między innymi urządzania do golokalizacji pojazdów  na podstawie GNSS (zostanie zabudowanych 170 geolokalizatorów) oraz będzie na bieżąco realizował pomiary napełnienia taboru pojazdów komunikacji zbiorowej za pomocą tzw. bramek zliczających celem zbierania statystyk o obciążeniu poszczególnych kursów, niezbędnych do stopniowania priorytetu dla wskazanych linii. W tym celu Wykonawca ITS Tychy doposaży istniejące pojazdy komunikacji zbiorowej w 218 szt. nowych bramek zliczających.


Planowany system ITS Tychy zakłada również integrację z istniejącymi systemami tj. :

  • Systemem ŚKUP w zakresie zainstalowanych 6 Stacjonarnych Automatów Doładowań Kart oraz 19 parkomatów w zakresie wymiany informacji, raportowania, statystyk oraz komunikacji pomiędzy systemami.
  • Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na peronach kolejowych, parkingach Park&Ride z uwzględnieniem przystanków autobusowych przy dworcu kolejowym oraz planowanego przez KZK GOP systemu SDIP (ok. 50 tablic na terenie Tychów). System będzie  zintegrowany co najmniej w zakresie podglądu aktualnie wyświetlanych treści na tablicach przystankowych oraz zgodności realizacji rozkładu przez pojazdy komunikacji zbiorowej.


Pojazdy komunikacji zbiorowej doposażone zostaną  w 170 komputerów pokładowych (autokomputery), co pozwoli między innymi na wprowadzenie danych o rozkładzie jazdy, trasach przejazdu, zapowiedziach głosowych i wizualnych, danych identyfikujących brygadę.  Komputer pokładowy umożliwi zbieranie danych na temat realizacji kursu, prędkości chwilowej pojazdu, otwarciu, zamknięciu drzwi, liczbie osób wsiadający i wysiadających z pojazdu (informacja z bramek liczących pasażerów) oraz - w połączeniu z geolokalizatorem GNSS - odpowiednie realizowanie priorytetowania pojazdów komunikacji zbiorowej przez system sterowania ruchem.  
Zabudowane zostanie także urządzenie alarmowe - przycisk alarmowy umieszczony w kabinie kierującego. Przycisk ten przeznaczony będzie do alarmowania odpowiednich służb w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów lub kierujących. Użycie tego przycisku, będzie  skutkować natychmiastowym przekazaniem informacji o bieżącej lokalizacji pojazdu za pośrednictwem GPRS do dyspozytorni i wywołaniem stosownego alarmu. Dodatkowo w pojazdach w których obecnie jest już zabudowany system monitoringu, w sytuacjach zagrożenia życia, będzie przesyłany alarmowykomunikat wizyjny tj. obraz on-line do dyspozytorni PKM/TLT i CSR.