System wideo monitoringu


W ramach systemu wideo monitoringu rozszerzony zostanie istniejący systemu kamer CCTV w mieście. Zakłada się zastosowanie kamer monitorujących wloty skrzyżowań oraz obserwację płyty skrzyżowania i obszarów izolowanych przejść dla pieszych. System zapewni bieżący podgląd sytuacji ruchowej oraz wykrywanie wybranych zdarzeń drogowych. Dodatkowo w systemie zostaną zapewniona możliwość określania tras przejazdu pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. System zapewni również wideo detekcję pieszych w obszarze przejścia. Zachowana zostanie przy tym pełna prywatność podróżnych i anonimowość na drodze. Rejestrowane dane będą zabezpieczane i po upływnie określonego czasu automatycznie usuwane. Dodatkowo zostaną zdefiniowane dedykowane maski prywatności (obszary wyłączone z monitoringu), które zapewnią ochronę prywatności mieszkańców miasta.

Na załączniku graficznym zobrazowano lokalizację kamer monitoringu na terenie miasta Tychy, a kolejny załącznik przedstawia ich zestawienie tabelaryczne.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Lokalizacja kamer monitoringu

 

  

Zestawinie kamer