System sterowania i monitorowania ruchu drogowego


System sterownia i monitorowania ruchu drogowego stanowi elementarną cześć projektowanego systemu ITS Tychy. W skład systemu wchodzą zaawansowane rozwiązania z zakresu obszarowego sterowania sygnalizacją świetlną, oznakowania o zmiennej treści, zintegrowanej osłony meteorologicznej, systemów monitorowania  zanieczyszczeń środowiska i pomiaru hałasu, ważenia pojazdów w ruchu oraz dynamicznych tablic parkingowych i pomiaru napełnienia na parkingach.