Podsystem wykrywania zdarzeń drogowych


Podsystem wykrywania zdarzeń umożliwi automatyczne wykrywanie w ruchu drogowym stanów  takich jak: jazda pod prąd,  zatrzymanie pojazdów w określonej strefie detekcji oraz pożar na określonych obszarze obserwacji. Podsystem będzie generował ostrzeżenia do centralnego systemu zarządzania, na podstawie których zostaną podjęte właściwe działania interwencyjne.