Podsystem rejestracji obrazu


System kamer Inteligentnego Zarządzania Ruchem będzie wykorzystywał stacjonarne, obrotowe kamery monitoringu (PTZ, CCTV), kamery monitoringu lokalnego CCTV, kamery wideo detekcji na wlotach skrzyżowani VD, kamery wideo detekcji 3D, kamery rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR oraz dedykowane serwerów wideo. Nadrzędnym  zadaniem systemu jest monitorowanie i zarządzanie ruchem drogowym. Dodatkowo zgromadzony i zarchiwizowany materia wideo może zostać wykorzystany do analizowania przyczyn zdarzeń drogowych. Zakłada się selektywny dostęp do zgromadzonych danych w zależności  od stopnia posiadanych uprawnień.

Lokalizacja kamer monitoringu na terenie miasta Tychy przedstawiona jest na załączniku mapowym, a wykaz kamer monitoringu wraz z zestawieniem kamer projektowanych w ramach sygnalizacji świetlnych (stacjonarnych, obrotowych oraz wideo detekcji) można znaleźć tutaj.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Lokalizacja kamer monitoringu

 

  

Zestawienie kamer monitoringu oraz projektowanych w ramach sygnalizacji