Podsystem planowania podróży


Podsystem planowania podróży zapewni użytkownikom publicznych możliwość planowania podróży z wykorzystaniem dostępnych środków transportu w obszarze miejskim. Podsystem umożliwi ocenę aktualnego czasu przejazdu oraz szacunkowe koszty podróży dla wybranych metod komunikacji.