Podsystem komunikatów o warunkach ruchu


Podsystem komunikatów o warunkach drogowych zapewni skuteczną wymianę bieżącej informacji drogowej pomiędzy Centrum Sterownia Ruchem a wybranymi użytkownikami systemu. W ramach podsystemu przewiduję się informowanie o utrudnieniach w ruchu, ostrzeżeniach pogodowych oraz warunkach panujących na drogach. Kluczowe informacje ostrzegawcze będą przekazywane do instytucji publicznych (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja czy Straż Miejska) oraz do mediów. Dodatkowo podsystem umożliwi tworzenie grup użytkowników publicznych, do których, po zarejestrowaniu się na ogólnodostępnej platformie informacyjnej, zostaną przesyłane w formie elektronicznej określone komunikaty drogowe (sms, e-mail).