Ogólnodostępna platforma informacyjna (portal internetowy)


Ogólnodostępna platforma informacyjna zostanie zrealizowana w postaci portalu internetowego, na którym w formie tekstowej oraz graficznej zostaną przedstawione informacje o bieżących warunkach ruchu. Platforma zapewni możliwość filtrowania i wyszukiwania zdarzeń oraz definiowania obszaru wyświetlania informacji.