Podsystem alarmowy


W ramach podsystemu pojazdy komunikacji zbiorowej zostaną wyposażone w urządzenie alarmowe - przycisk alarmowy umieszczony w kabinie kierującego. Przycisk ten przeznaczony będzie do alarmowania odpowiednich służb w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów lub kierujących. Użycie tego przycisku, będzie  skutkować natychmiastowym przekazaniem informacji o bieżącej lokalizacji pojazdu za pośrednictwem GPRS do dyspozytorni i wywołaniem stosownego alarmu. Dodatkowo w pojazdach w których obecnie jest już zabudowany system monitoringu, w sytuacjach zagrożenia życia, będzie przesyłany alarmowy komunikat wizyjny tj. obraz on-line do dyspozytorni PKM/TLT i CSR.