Podsystem pomiaru napełniania komunikacji zbiorowej


W ramach podsystemu pomiaru napełniania komunikacji zbiorowej zakłada się doposażenie 170 pojazdów komunikacji publicznej w tzw. autokomputery wraz z geolokalizatorem oraz elektroniczne bramki zliczające pasażerów. Informacje gromadzone przez zastosowane urządzania pokładowe pozwolą na ocenę zgodności jazdy z rozkładem ruchu oraz priorytetowanie pojazdów komunikacji zbiorowej w zależności od bieżącego opóźnienia oraz np. ilości pasażerów. Podsystem zapewni również dane do analizy optymalizacyjnych mających na celu zwiększanie atrakcyjności komunikacji miejskiej.