Podsystem tablic informacji przystankowej


System ITS Tychy zostanie zintegrowany z wdrażanym system dynamicznej informacji przystankowej uruchamianej przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Podsystem zapewni bieżącą informację o aktualnym rozkładzie jazdy i bieżących utrudnieniach w systemie komunikacji publicznej.