Podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle


Podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle umożliwi wykrywanie pojazdów, które wjeżdżają za sygnalizator przy nadawaniu sygnału zakazu. Zastosowane rozwiązanie, poprzez wykrywanie kierowców ewidentnie łamiących prawo drogowe, pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo ruchu, a w szczególności zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Podsystem stanowi dodatkową ochronę dla pieszych użytkowników ruchu.

System rejestracji przejazdu na czerwonym świetle będzie przygotowany do procesu mandatowania, łącznie z automatycznym pobieraniem danych z systemu CEPiK.

Urządzenia pomiarowe systemu zostaną zamontowane w następujących lokalizacjach:

  • Skrzyżowanie ulic Katowicka, Mikołowska, Oświęcimska obejmując wszystkie wloty skrzyżowania,
  • Przejście dla pieszych na ulicy Sikorskiego w rejonie ulicy Paprocańskiej,
  • Skrzyżowanie ulic Katowicka, Grabowa, Jesionowa obejmując wloty ulicy Katowickiej.

Dodatkowo system będzie dostarczał danych statystycznych między innymi o natężeniu ruchu, strukturze rodzajowej pojazdów, rozkładzie prędkości, liczbie pojazdów popełniających wykroczenia.