Podsystem oznakowania o zmiennej treści (znaki VMS)


Podsystem składa się z pięciu zasadniczych grup rodzajowych znaków. Pierwszą grupę stanowią znaki ZZT_LCS_TXT instalowane na drogach krajowych, na których przewiduje się montaż urządzeń na dedykowanych bramownicach w wybranych przekrojach drogi. Znaki umożliwiają sterowanie poszczególnymi pasami ruchu oraz informowanie kierowców o występujących utrudnieniach i niebezpieczeństwach. Drugą grupę stanowią znaki  ZZT1+1, METEO_DK informujące o zagrożeniach meteorologicznych, utrudnieniach w ruchu i innych niebezpieczeństwach, głównie na drogach krajowych oraz w wybranych lokalizacjach dróg powiatowych.  Trzecią grupę stanowią znaki METEO_DP informujące o zagrożeniach meteorologicznych i ograniczeniach w ruchu. W trybie  domyślnym (w przypadku braku zagrożeń) tablica wyświetla informację o aktualnym ograniczeniu prędkości, temperaturze powietrza oraz drogi. Czwartą grupę stanowią tablice o zmiennej treści TZT zlokalizowane w centrum miasta.

Zasadniczym zadaniem tablic jest  wyświetlanie  schematycznych treści informujących o czasach przejazdu, objazdach i utrudnieniach w ruchu, o trasach alternatywnych, dojazdach do parkingów P&R,wyświetlanie  informacji meteorologicznej i ostrzeżeń pogodowych oraz  innych dowolnie programowalnych treści graficznych. Ostatnią, piątą grupę stanowią znaki automatycznego pomiaru prędkości VMS_APP. Znaki te w stanie podstawowym wyświetlają dopuszczalną prędkość. W przypadku stwierdzenia przekroczenia średniej prędkości na analizowanym odcinku znak w części graficznej wyświetli np. symbol radaru, znak ograniczenia prędkości lub uproszczony komunikat informacyjny, a w części tekstowej nr rejestracyjny pojazdu, który przekroczył prędkość oraz komunikat „ZWOLNIJ!”.

 

Na załączniku graficznym zobrazowano lokalizację znaków ZZT, TZT, METEO DK, METEO DP na terenie miasta Tychy, a kolejny załącznik przedstawia ich zestawienie tabelaryczne. Natomiast wizualizację(rysunek poglądowy) poszczególnych znaków VMS można znaleźć tutaj.

 

Poglądowe rysunki (wizualizacje) znaków VMS typu ZZT 5+1 oraz ZZT 1+1

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Lokalizacja ZZT, TZT, METEO_DK, METEO_DP, VMS_DK, 
VMS_APP na terenie miasta Tychy

 

  

Zestawinie VMS

 

  

Wizualizacja/Rysunek poglądowy znaków VMS