Podsystem sterowania oświetleniem ulicznym


Podsystem sterowania oświetleniem umożliwia monitorowaniestanu opraw ulicznych oraz dynamiczne sterowanie natężeniem strumienia światła. Projektowe rozwiązania zapewniają bieżące reagowanie na stany zmniejszonej widoczności oraz monitowane awarii i niesprawności urządzeń wykonawczych. Zastosowane w ramach systemu ITS oprawy oświetleniowe pozwolą na doświetlenie przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz tarczy skrzyżowania. Dodatkowo podsystem umożliwia zastosowanie inteligentnych metod sterownia w zależności od warunków pogodowych, natężenia ruchu oraz innych istotnych zdarzeń.