Podsystem obszarowego sterowania ruchem drogowym


Podsystem wykorzystuje obszarowo skoordynowany, adaptacyjny systemem sterowania sygnalizacją świetlną. Zastosowane rozwiązania wyposażone są w technologicznie zaawansowane urządzania pomiaru parametrów mikro i makroskopowych strumieni ruchu w obrębie skrzyżowań oraz najważniejszych ciągów komunikacyjnych miasta. Algorytmy systemu sterowania pozwalają reagować na bieżącą sytuację ruchową w mieście oraz dodatkowo umożliwią prognozowanie stanów przekroczenia przepustowości. System dokonuje optymalizacji długości faz sygnalizacji świetlnej w celu minimalizowania globalnych strat czasu, umożliwia ograniczenie ilości zatrzymań pojazdów oraz dokonuje poprawy płynności ruchu w zdefiniowanych ciągach komunikacyjnych miasta. Dodatkowo zastosowane sterowniki i pętle indukcyjne oraz kamery stereoskopowe umożliwią automatyczną  detekcję rowerów.

Sprawdź, gdzie zaplanowano budowę, przebudowę lub doposażenie sygnalizacji świetlnej.

Lokalizacja planowanych do budowy, przebudowy, modernizacji sygnalizacji świetlnych wg typu została przedstawiona na załączniku mapowym.

Sprawdź , które skrzyżowania zostaną przebudowane lub rozbudowane.