CSR - ITS Tychy (serwery oraz infrastruktura IT)


Sercem nowego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem  (CSR), którego siedziba znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Tychach przy ul. Edukacji. W przestronnym pomieszczeniu rozlokowanych zostanie pięć stanowisk dla operatorów systemu. Każde z nich wyposażone w komputer i  monitory. Na głównej ścianie zostanie zamontowany potężny ekran, na który można będzie przełączyć obraz z każdego stanowiska, co zapewni stały monitoring skrzyżowań w mieście Tychy. CSR będzie sterował ruchem drogowym na blisko 40 skrzyżowaniach. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych i telematycznych informacje z wszystkich urządzeń ITS Tychy rozlokowanych na mieście będą gromadzone i analizowane za pomocą dedykowanego oprogramowania nadrzędnego.W oparciu o te dane podejmowane będą decyzje o pracy poszczególnych podsystemów i urządzeń.     

Strukturę części informatycznej systemu ITS będą stanowiły:

  1. dzierżawiona, rozległa sieć światłowodowa,
  2.  urządzenia aktywne do transmisji sygnału,
  3. serwerownia wraz z wyposażeniem (serwery, macierze dyskowe, system backupowy, centrala telefoniczna oraz niezbędne systemy bezpieczeństwa, w tym system wentylacji i klimatyzacji, system gaszenia), a także zapasowa serwerownia wyniesiona w innej lokalizacji,
  4. urządzenia zasilania awaryjnego typu UPS oraz agregat prądotwórczy,
  5. system monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem do archiwizacji i prezentacji strumieni danych,
  6. sala operatorska wyposażona w ścianę wizyjną (video wall), stacje robocze dla operatorów, pulpity sterownicze, telefony i drukujące urządzenia wielofunkcyjne, a także stacje robocze w lokalizacjach wyniesionych,
  7. informatyczny system zarządzania, nadzoru i monitorowania w/w elementów w budynku Centrum Sterowania Ruchem (CSR) wraz z kontrolą dostępu oraz systemem alarmowym,
  8. aplikacja nadrzędna do zarządzania i sterowania ruchem na skrzyżowaniach, aplikacje podrzędne do obsługi obrazów z kamer monitoringu, do obsługi kamer typu ANPR, do obsługi pętli indukcyjnych i systemu ważenia WIM, do obsługi tablic zmiennej treści i inne aplikacje narzędziowe, wskazane w programie projekcie przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach,
  9. usługi transmisji, gromadzenia i archiwizacji danych na macierzach dyskowych w serwerowni, serwerowe systemy operacyjne, systemy baz danych oraz backupu danych w serwerowni zapasowej.